Steenmarter in de auto

Er zit een steenmarter rond mijn auto wat nu? Opgepast! Een steenmarter bijt leidingen stuk!

Wegvangen is geen optie! En VERBODEN!

Steenmarters vangen of doden is wettelijk niet toegestaan, maar om overlast te vermijden is het ook nutteloos om steenmarters te vangen of te doden, omdat er algauw een andere steenmarter in de plaats kan komen. Door de geurklieren in hun voetzolen laten ze overal waar ze lopen geursporen na. Het geurspoor geurt daarom ook het sterkst bij hun schuilplaats.
Steenmarters verdedigen hun territorium tegen soortgenoten, maar als een andere marter merkt dat het territorium niet meer verdedigd wordt, kan hij dit territorium overnemen. Zorgen dat steenmarters gevoelige auto-onderdelen niet kunnen bereiken of duurzaam verjaagd worden uit de motorruimte is de enige effectieve oplossing om hinder door steenmarters in auto’s te vermijden.

Waarom bijt een steenmarter in autokabels?

Waarom kruipen steenmarters in auto’s? Is het omdat ze de warmte van de motor opzoeken? Uit studies blijkt dat steenmarters inderdaad soms rusten in auto’s, maar dat er geen verband is met de temperatuur. Auto’s maken deel uit van hun omgeving en als ze verstoord worden wanneer ze over straat lopen, dan zijn auto’s gewoon de dichtstbijzijnde schuilplaats. De schade in auto’s blijkt te pieken in het voorjaar en de zomer. In diezelfde periode, de maanden voorafgaand aan en tijdens de paartijd, vertonen steenmarters sterker territoriaal gedrag. Dan patrouilleren ze meer door hun territorium en laten overal geurmerken achter, ook op auto’s. Ze hebben geleerd dat auto’s af en toe de geur dragen van een vreemde steenmarter en patrouilleren wellicht daarom meer in de straten. In die periode komen ze dus vaker in contact met auto’s. De precieze oorzaak voor het bijten in de kabels hebben wetenschappers echter nog niet kunnen vaststellen. Wellicht is het ofwel een rechtstreeks gevolg van het verhoogde territoriaal gedrag: agressief bijtgedrag als reactie op een vreemde geur. Ofwel is het er indirect aan gerelateerd omdat ze in die periode vaker in de buurt van auto’s komen en het bijtgedrag veroorzaakt wordt door vluchtige synthetische stoffen die uit de kabels ontsnappen. De onderzoekpiste dat vluchtige stoffen uit de kabels vergelijkbaar zijn met bepaalde feromonen wordt momenteel verder bewandeld.

Wat zijn de gevaren?

  • Stukbijten van remkabels
  • Kapotbijten van kabels
  • Vernielen van isolatie

Wat is er verboden?

  • De steenmarter doden
  • De steenmarter wegvangen